Åpen kontordag om dobbeltspor og togparkering

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad - Sarpsborg (Klavestad) og hensettingsanlegg (togparkering) i Fredrikstad/Sarpsborg. Onsdag 7. november inviterer vi til åpen kontordag i Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Tid: Onsdag 7. november kl. 10-19
Sted: Sarpsborgkontoret (Torget 5)

Kom innom dersom du har spørsmål om prosjektene.

Bane NOR skal også ha en åpen kontordag i Fredrikstad før jul. Saken oppdateres med tid og dato for åpen kontordag i Fredrikstad.

Litt om prosjektene
Fredrikstad-Sarpsborg 
Bane NOR jobber med kommunedelplan for å avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 i Fredrikstad og ny Sarpsbru i Sarpsborg. Vi utreder hvilken innvirkning prosjektet vil ha på miljø og samfunn. Utredningene skal lede frem til anbefaling av hvilket alternativ som bør planlegges videre og bygges ut. Anbefaling og forslag til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Klavestad skal sendes til Sarpsborg kommune høsten 2019.

Togparkering
Etter hvert som dobbeltsporet bygges ut kan flere tog settes i trafikk på Østfoldbanen. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for flere tog. Bane Nor søker derfor etter områder på strekningen fra Fredrikstad stasjon til sør for Sarpsborg stasjon. Vi jobber nå med et planprogram som skal beskrive hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre. Planen skal sendes til kommunene i desember 2018. I januar 2019 skal Bane NOR informere bredt om innholdet i planprogrammet.