Seismiske grunnundersøkelser i Fredrikstad

I perioden fra slutten av mai til midten av juni skal Bane NOR gjøre seismiske grunnundersøkelser i områdene Kiæråsen/Falkåsen og Leie/Nøkleby i Fredrikstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR planlegger dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. For å finne riktig trasé for nytt dobbeltspor må blant annet grunnforhold kartlegges grundig. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Informasjonen som samles inn skal brukes i planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som ellers finnes i grunnen.

- For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får god kunnskap om hva grunnen består av. Seismikk bruker vi spesielt for å få informasjon i områder med mulige tunneler, forteller planleggingsleder Alf Louis Solvang.

De seismiske undersøkelsene gjøres ved at det sendes trykkbølger ned i jorda som reflekteres tilbake til overflaten. Trykkbølgene lages ved å bruke en liten ladning eller hammer.

- Hvor lang tid trykkbølgene bruker ned og opp forteller oss hvor langt ned i grunnen massene ligger, hva slags masser som finnes og om overgangen mellom ulike masser, forteller Solvang.

Har kontaktet grunneierne
Berørte grunneiere har fått brev i posten om grunnundersøkelsene og Bane NOR henter inn tillatelse før undersøkelsene starter opp. Arbeidet skal gjøres på dagtid. Bane NOR beklager ulemper som grunnundersøkelsene kan medføre for naboer og grunneiere.