Planprogrammet vedtatt

Bystyret i Sarpsborg fastsatte i går kveld planprogram for kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) strekningen Fredrikstad – Sarpsborg. Planen inkluderer ny Sarpsbru på fylkesvei 118.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Før jul endte saken med utsettelse. Det var derfor knyttet en viss spenning til hvordan det ville gå denne gangen, men nå er altså forslaget vedtatt. Med stort politisk flertall fastsatte bystyret forslag til planprogram med traseen gjennom byene, og ny bru over Sarpsfossen.

Det ble i løpet av bystyremøtet fremmet flere alternative forslag som ble nedstemt. Det ble til slutt formannskapets innstilling som ble vedtatt, med et tillegg om at det skal sees på løsninger som krysser lengst mulig nord Sarpsfossen. Dette spesielt for å unngå inngrep Olavsvollen og middelalderbyen Borg.

Med fastsatt planprogram er det formelle grunnlaget for videre arbeid med løsninger og konsekvenser på plass. Planleggingsleder Alf L Solvang i Bane NOR, er fornøyd med vedtaket. – Dette betyr at vi kan komme i gang med planleggingen for å finne de beste løsningene for InterCity og for byen, sier han.