Grunnundersøkelser i Rolvsøysund

Bane NOR er i gang med grunnundersøkelser i Rolvsøysund. Arbeidet skal etter planen pågå frem til slutten av oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR gjør grunnundersøkelser fra flåte i Rolvsøysund i september/oktober. Foto: Bane NOR

Bane NOR kartlegger grunnforholdene i alle utredningskorridorene på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Hensikten er å få informasjon om hvor langt det er ned til fjell, hva slags kvalitet det er på fjellet, hva massene i grunnen består av og overgangen mellom ulike typer masse. Informasjonen som samles inn skal brukes som grunnlag for å finne frem til fremtidig plassering av dobbeltsporet.

For å kartlegge grunnen gjøres det nå grunnundersøkelser med borerigg fra en flåte i Rolvsøysund. Arbeidet skal etter planen pågå til slutten av oktober. Berørte grunneiere er kontaktet.

Bane NOR beklager de ulemper grunnundersøkelsene kan medføre.