Fikk innspill fra lokale lag og foreninger

Mandag 29. mai inviterte Bane NOR og Statens vegvesen lokale lag og foreninger til medvirkningsmøte om planleggingen av nytt dobbeltspor og utvidelse av riksvei 110 i Fredrikstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Representantene fra ulike foreninger og lag stilte spørsmål og ga innspill til rådgiverne fra 2G som jobber med å utrede konsekvenser. Foto: Hedda Nossen/Bane NOR

Bane NOR og Statens vegvesen er i gang med å utrede hvilke konsekvenser nytt dobbeltspor og utvidelse av riksvei 110 vil ha for miljø og samfunn. Aktørene kartlegger området ved å registrere det som finnes av verdi for blant annet natur, naturressurser, nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø. Hensikten er å samle inn mest mulig kunnskap for å kunne ta hensyn til miljø og samfunn i planleggingen.

- I den forbindelse ønsker vi å få innspill til kartleggingen av området som er gjort så langt. Vi jobber grundig med disse temaene, men trenger også innspill fra de som kjenner de lokale forholdene best, forteller planleggingsleder Bjørn Inge Myklebust.

Av 34 inviterte møtte seks ulike lag og foreninger for å få informasjon om prosjektet, og for å komme med innspill til kartleggingen av området. De oppmøtte var opptatte av hvordan Bane NOR kan ta hensyn til de ulike områdene både under planlegging og bygging.

- Vi opplevde at lagene i stor grad ønsket å snakke om mulige løsninger for områdene som kan bli berørt. Vi fikk for eksempel innspill om å etablere gode kryssingsmuligheter over og under jernbanen, forteller Myklebust.

Høsten 2017 skal Bane NOR og Statens vegvesen ha åpne informasjonsmøter og kontordager.

- Vi ønsker å gi alle interesserte god informasjon om planene og mulighet for å komme med innspill underveis i planleggingen. Det er viktig for oss å ha så god oversikt som mulig over lokale forhold. Innspillene tas med og vurderes i det videre arbeidet, sier Myklebust.

Høstens informasjonsmøter vil bli annonsert i lokalpresse og på nett.

Det var spesielt mange innspill til temaet nærmiljø og friluftsliv. Foto: Hedda Nossen/Bane NOR

Registreringene som er gjort for kulturmiljø, landskapsbilde, naturverdi, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ble presentert. Foto: Hedda Nossen/ Bane NOR

Alle innspill ble markert på kart og skal vurderes i den videre planleggingen. Foto: Hedda Nossen/Bane NOR