Bane NOR utreder fem alternativer mellom E6 og Borg bryggerier

I juni fikk Bane NOR tilbakemelding fra de politiske foraene i Sarpsborg og Fredrikstad om at det er ønskelig å utrede løsninger i kulvert både under og over E6 i nordre og midtre korridor inn til Sarpsborg. Bane NOR har lyttet til signalene og utreder nå til sammen fem alternativer på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon som viser alternativene som utredes mellom E6 og Borg bryggerier i Sarpsborg. For alternativ 1a og 4b skal det utredes løsninger både over og under E6. Illustrasjon: Bane NOR

Kommunene signaliserte også at de ikke ønsket at søndre korridor skulle utredes videre (konsekvensutredning).

- Vi utreder nå to av korridorene både over og i kulvert under E6 i tråd med de politiske signalene. Samtidig må vi også utrede søndre korridor over E6. Dette er så langt vurdert å være den rimeligste løsningen og vi kan ikke med de føringene vi har for prosjektet, unnlate å utrede denne videre, sier planleggingsleder Alf Louis Solvang.

Når Bane NOR nå skal utrede til sammen fem alternativer mellom E6 og Borg bryggerier betyr dette mer utredningsarbeid enn det som tidligere er forutsatt i fremdriftsplanen. I tillegg har arbeidet med å optimalisere jernbanealternativene tatt mer tid enn forventet.

- Dette betyr at den stramme fremdriften vi hadde i fastsatt planprogram vil bli endret. Vi vil orientere om dette nærmere når det er avklart hvilke alternativer som tas videre i delområde 50 Borg Bryggerier – Klavestad, sier Solvang.

Alternativene som skal utredes videre i delområde 50 Borg bryggerier – Klavestad skal behandles politisk i oktober og november. Se egen sak her.