Åpne møter om vei og bane

Bane NOR, Statens vegvesen og Sarpsborg kommune inviterer til åpne møter om planleggingen av vei og jernbane i Fredrikstad og Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR inviterer til åpent møte om planlegging av nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet er en del av InterCity-satsingen som skal gi kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

I møtene vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. Planene inkluderer:

  • Nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg
  • Riksvei 110 Simo-St.Croix
  • Fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund

Det blir også mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet.

Åpent informasjonsmøte i Sarpsborg

Når: Tirsdag 16. januar kl. 18.00. Del 2 begynner kl. 19.30. 
Hvor: Tune rådhus, Sarpsborg

Møtet er todelt. I første del av møtet vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. I andre del av møtet inviteres berørte lag, foreninger og andre interesserte til å komme med innspill til konsekvensutredningen som er gjort så langt. Liknende opplegg med medvirkning og innspill til konsekvensutredning er gjennomført i Fredrikstad, se nyhetssak her.

Åpent informasjonsmøte i Fredrikstad

Det er to informasjonsmøter, ett kl. 16.00 og ett kl. 18.30. Samme informasjon blir gitt i begge møtene.

Når: Onsdag 17. januar kl. 16.00 eller kl. 18.30
Hvor: Litteraturhuset, Fredrikstad

Velkommen!