Bystyret i Fredrikstad vedtok planprogrammet

Andre torsdagen i desember vedtok Fredrikstad bystyre planprogrammet for dobbeltsporet som gjelder Fredrikstad – Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hans Ek (Sp) på talerstolen i Fredrikstad bystyre.  Til venstre ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og representanter fra administrasjonen. Foto: Dag H. Nestegard.

Settingen var den ærverdige rådssalen i Gamlebyen i Fredrikstad, en sal som har vært i bruk i generasjoner. Jernbanesaken denne vinterdagen var sak nummer åtte på sakskartet, og kom ikke opp før utpå ettermiddagen etter at forsamlingen hadde brukt relativt lang tid på å diskutere behovet for ny ishall i østfoldbyen. Når den politiske behandlingen først kom i gang, gikk det imidlertid raskere enn de timenen nabobyen Sarpsborg brukte kvelden før, da Sarpsborg bystyre bestemte seg for å utsette den politiske behandlingen.

Dyrka mark
Rådhuset møtet ble holdt i ble bygget på 1860-tallet, og er tegnet av den svenske arkitekten Emil Victor Langlet, som også var arkitekten bak Stortinget. Bygningen er oppført i importert gul teglsten, og et imponerende skue.

Flere av de som tok ordet i jernbanesaken hadde fått med seg utsettelsen i Sarpsborg, og understreket fra talerstolen at Østfold må stå sammen i kampen om samferdselskronene.

I tillegg la Senterpartiet vekt på betydningen av jordvern og bevaring av dyrka mark. Til dette innlegget ble det replisert at det fortsatt er tid til å utrede akkurat det. Etter at et planprogram blir vedtatt starter arbeidet med kommunedelplan.

Nye merknader
Etter høringsrunden i vår ble samtlige uttalelser gjennomgått og kommentert. Merknadsbehandlingen ble gjennomført i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Riksantikvar, samt Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Alle endringer som kom til etter høringsrunden er omtalt i et eget kapitel. Det ble ikke gjort endringer i utredningskorridorer eller alternativer som skal vurderes.

Fort gjort
I underkant av en time tok det å behandle forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, riksvei 110 Simo – St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund. Like før klokka 16 kunne ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) slå klubba i bordet, og erklære saken for vedtatt.