Nye grunnboringer

Jernbaneverket jobber videre med grunnboringer på strekningen Haug-Halden. Undersøkelsene vil gi viktig informasjon om grunnforholdene i området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket fortsetter med flere grunnboringer i Fredrikstad kommune. Foto: Cowi

Arbeidet med å kartlegge grunnforholdene har pågått i hele vinter. Denne uken starter Jernbaneverket opp med grunnboringer på Ørmen i Fredrikstad, mellom Skinnerflo og Seut.

- Vi ønsker å gjøre så mye som mulig av boringene nå i vinter, før jordbrukssesongen kommer i gang, sier Hanna Lundkvist, prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Arbeidet vil pågå til mars/april. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er ned til fjellet, og hva slags masser som finnes i grunnen.

- Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for det videre planarbeidet. Vi må ha kunnskap om hva grunnen består av, slik at vi kan gjøre de riktige vurderingene fremover, forteller Hanna Lundkvist.

Grunneiere er informert
Grunnundersøkelsene gjennomføres av COWI på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket har kontaktet de aktuelle grunneierne, og inngått avtaler før undersøkelsene starter.

I området ved Ørmen er det ca.150 punkter hvor det skal bores, og det kan bli flere hull per punkt.

Flere undersøkelser
Under planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen vil det bli gjennomført flere typer grunnundersøkelser. 

- For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer vi til å undersøke grunnen i flere runder. Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier Hanna Lundkvist.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.