Jernbaneverket orienterer politikere i Østfold

Denne uken informerer Jernbaneverket politikerne i Østfold om status for planleggingen av nytt dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med møtene er å gi politikerne en oversikt over fremdrift i planleggingen og det videre arbeidet. Torsdag 18. mars får både formannskapet i Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, formannskapet i Halden og kommunestyret i Råde besøk av planleggerne. Bystyret i Sarpsborg kommune ble orientert i forrige uke.

Jobber med forslag til planprogram
Jernbaneverket har den siste tiden jobbet intensivt med å kvalitetssikre korridoren som ligger til grunn for planleggingen. Resultatene fra dette innledende arbeidet skal brukes i den videre planleggingen, i første omgang i planprogrammet for Haug-Seut, og for Seut-Sarpsborg. Til sommeren skal Jernbaneverket også sette i gang arbeidet med planprogram for strekningen Sarpsborg – Halden.

- Denne uken skal vi informere politikerne om hva vi har jobbet med den siste tiden. Vi skal også vise frem foreløpig skisse til korridorer som skal inn i planprogrammene. Korridorene er ikke endelige, vi skal jobbe videre med disse frem til vi sender planprogrammene til kommunene i mars, forteller planleggingssjef Elisabeth Nordli i Jernbaneverket.

Åpne møter om planprogram
Berørte grunneiere vil informeres så snart Jernbaneverket har et endelig forslag til utredningskorridor. I tillegg til utredningskorridor vil planprogrammene vise hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover.

- I løpet av mars og april skal vi informere om det arbeidet som er gjort, forslag til planprogram og veien videre. Berørte grunneiere på strekningen Haug-Seut vil bli invitert til egne møter, og vi skal også ha informasjonsmøter som er åpne for alle både på strekningen Haug-Seut og Seut-Sarpsborg, sier Elisabeth Nordli.

Kan gi innspill til planene
Fra slutten av mars til midten av mai er planprogrammene på høring. Da kan alle interesserte komme med innspill til Jernbaneverkets planer. Informasjonsmøtene og høringsperioden vil bli annonsert i lokalmedia.