Grunnboring Rolvsøysund

Fra midten av september gjennomfører Jernbaneverket grunnboringer ved Rolvsøysund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det siste året har Jernbaneverket gjennomført flere grunnundersøkelser i Råde og Fredrikstad i forbindelse med det planlagte dobbeltsporet til Halden.

Resultatene fra grunnundersøkelsene vil være bidrag til videre planlegging av dobbeltsporet, som omfatter optimalisering og valg av trase, samt videre prosjektering. Undersøkelsene denne gang vil utgjøre et viktig grunnlag for den videre planleggingen av dobbeltspor Seut – Fredrikstad – Sarpsborg.

Området hvor grunnundersøkelsene skal utføres, strekker seg fra Solheim i Fredrikstad kommune til Greåkerdalen i Sarpsborg kommune.

- Vi må ha kunnskap om hva grunnen består av, slik at vi kan gjøre de riktige vurderingene fremover, sier prosjekteringsleder Hanna Lundkvist.

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er ned til fjell, og hva slags masser som finnes i grunnen.

- Vi kommer til å undersøke en ganske bred linje for å kartlegge hvordan terrenget skråner.

Grunneiere informert

Jernbaneverket har kontaktet aktuelle grunneiere, og inngått avtaler før undersøkelsene starter opp.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.