Gjennomfører flere grunnboringer

I midten av juni skal Jernbaneverket starte med grunnboringer på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. Arbeidet vil foregå i områdene Bydalen, Falchåsen og Leie i Fredrikstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det blir grunnundersøkelser i Fredrikstad fra midten av juni.

-  Vi trenger gode kunnskaper om hva grunnen består av. Det er viktig for den fremtidige planleggingen av nytt dobbeltspor, sier planleggingsleder Alf Louis Solvang i Jernbaneverket InterCity. Han legger til at berørte grunneiere har fått brev i posten om de planlagte grunnundersøkelsene.
Grunnboringene gjennomføres av COWI på oppdrag for Jernbaneverket. I denne omgangen er det ca 65 borepunkter som skal undersøkes. Etter hvert kan det bli behov for å gjøre flere boringer på strekningen.

Grunnforhold og stabilitet 
- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet, også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av nytt dobbeltspor. Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Vi undersøker grunnforhold og stabilitet flere steder. Det er viktig å vite hvor dypt det er ned til fjellet og hva slags masser som finnes. Endelig trasé fastsettes gjennom arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan, sier planleggingslederen.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.