Forslag til planprogram oversendt planmyndighetene for fastsettelse

Forslag til planprogram for Fredrikstad – Sarpsborg er nå oversendt til kommunene. – Forslaget til planprogram lå ute på høring før sommeren, og det kom inn 82 høringsuttalelser, sier planleggingsleder Alf Louis Solvang.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Forslaget gjelder planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, riksvei 110 Simo – St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund. Det er bystyrene i begge kommunene, Fredrikstad og Sarpsborg, som skal fastsette det endelige planprogrammet.

Nye merknader
Etter høringsrunden i vår er samtlige uttalelser gjennomgått og kommentert. Merknadsbehandlingen er gjennomført i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Riksantikvar, samt Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Alle endringer som er kommet til etter høringsrunden er omtalt i et eget kapitel. Det er ikke gjort endringer i utredningskorridorer eller alternativer som skal vurderes.

Jernbaneverket ber om at forslag til planprogram blir sluttbehandlet i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad henholdsvis 7. og 8. desember. 

Vedlegg

  1. Oversendelsesbrev.
  2. Forslag til planprogram til fastsettelse.
  3. Sammendrag og kommentarer til uttalelser ved oppstart og høring av planprogram.
  4. Samlede uttalelser til varsling – fullstendig.