Folkemøter i Sarpsborg og Fredrikstad

Jernbaneverket inviterer til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alle er velkomne: 


• Sarpsborg: 31. mai 2016. kl. 19: 00, Tune rådhus, Tuneveien 95.
• Fredrikstad: 1. juni 2016. kl. 19:00, Litteraturhuset, Storgaten 11.


Planprogrammet omfatter også riksvei 110 Simo - St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund.