Bekymring i Østfold

Sarpsborg risikerer å miste dobbeltsporet mellom Rolvsøysund og Hafslund dersom flertallet i bystyret fastholder at traseer som ikke er med i planprogrammet skal utredes. Det tror flere sentrale politikere lokalt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ole Haabeth (Ap) er fylkesordfører i Østfold. Foto: Østfold fylkeskommune.

Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad etter et møte i styringsgruppa til Bypakke Nedre Glomma denne uka.  

Jernbaneverket legger ikke skjul på utfordringene i Sarpsborg, noe som gjør prosjektdirektør for intercityutbyggingen, Anne Siri Haugen, bekymret for at dobbeltsporet kan stå ferdig utbygd til 2026. Et annet forhold som kan påvirke framdriften, er Nasjonal Transportplan (NTP) som legges ut på høring på vårparten.

Hvis kun det indre triangelet er med i neste fase, stopper utbyggingen på Seut. Da risikerer også den nye jernbanestasjon i Fredrikstad å bli forsinket, skriver avisa.

Dobbeltsporet gjennom Sarpsborg
Flere i fylkesutvalget uttrykte i går sterk bekymring for at hele Intercity-utbyggingen i Østfold og Bypakke Nedre Glomma kan bli veltet som følge av politisk turbulens i Sarpsborg, ifølge hjemmesiden til Østfold fylkeskommune. 

- Behandlingen i Sarpsborg er bekymringsverdig. At et knepent flertall ligger an til å blokkere jernbane- og veiutbygging i hele nedre Glomma og i Østfold for øvrig, er ikke bra. De hevder å representere folket, og det synes jeg er ille når de krever nye løsninger på noe det er enighet om lokalt, regionalt og i departement. Her må vi finne løsninger som gjør at ikke alt stopper opp, sa Andreas Lervik (Ap).

- Dette vil også få store konsekvenser for bypakka og prosjektene der. Dette er komplekst, og alt henger sammen, sa fylkesordfører Ole Haabeth.

- Intercity-triangelet kan komme i spill
Leder av samferdselskomiteen, Olav Moe, mente Sarpsborg nå hadde inntatt en rolle som får konsekvenser for hele samarbeidet. Flere påpekte også at både Råde og Fredrikstad har vært klare på hvilken løsning som er valgt, og at Sarpsborg ikke uten videre kunne se bort fra det.

- Det som ytterligere understreker alvoret, er signaler om at hele det ytre Intercity-triangelet nå kan komme i spill, noe samferdselsministeren har vært klar på. Det standpunktet Sarpsborg har landet på, er veldig forstyrrende. Det kan føre til at vi ikke får bygd ut. Det er alvorlig for vår forbindelse til både Halden og Göteborg. Det Sarpsborg diskuterer i egen kommune, er håndterbart. Det de diskuterer i andre kommuner uten å ha spurt om hva man mener der, er problematisk, sa Haabeth.

Skepsis i Råde
Råde-ordfører René Rafshol (H) sier rett linje er helt uaktuelt. 

– Toget for rett linje har gått for mange år siden, sier han til Fredrikstad Blad.

– Nye traséutredninger vil være svært skadelig for fremdriften av jernbaneutbyggingen. Det kan bety lange forsinkelser. For Råde er det også uaktuelt å legge en ny trasé gjennom kulturlandskapet ved Solli. Traséløsningene rett til Sarpsborg eller rett til Rolvsøy er overhodet ikke aktuelle, sier Råde- ordføreren.

Uro i næringslivet
Også Sarpsborg Næringsforening er bekymret for det som skjer politisk. Foreningen skriver på egen hjemmeside at de er dypt bekymret for den seneste utviklingen i jernbanesaken, og er redde for at utbyggingen kan komme til å stoppe i Fredrikstad:

"Vi har forståelse for den bekymring som flere aktører uttrykker om at krav om nye alternative utredninger av jernbanetraseer ikke bare kan forsinke utbyggingen av Intercity-utbyggingen, men sette mulighetene for en god intercityløsning gjennom hele fylket i fare fordi det konseptet som er valgt, baserer seg på en enighet i fylket som det ikke må reises tvil om."