Utsettelse i Sarpsborg

Med knapt flertall besluttet bystyret i Sarpsborg å utsette behandlingen av planprogrammet som gjelder nytt dobbeltspor gjennom byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsdag 7. desember hadde bystyret i Sarpsborg bare en sak på dagsorden. Saken gjaldt det som kalles "Fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv 110 Simo - St. Croix og fv 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegginga v rv 111 øst for Hafslund". Møtet ble langt, og tidvis med høy temperatur. Høyres Harald Rønneberg målbar det som syntes å være en relativt utbredt oppfatning i salen:

- Slik vi ser det nå er løsningen god for Fredrikstad og Moss, men ikke for Sarpsborg, eller for Halden. Vi må bruke mer tid, og se alternativene opp mot hverandre. Finner vi da ut at alternativet hvor banen går gjennom byene er best, ja da skal vi støtte det, men vi er ikke der nå.

Etter å ha diskutert saken utover kvelden endte det med at Arbeiderpartiets gruppeleder, Svein Larsen, lanserte et forslag om utsettelse. Det ble så votert over utsettelsesforslaget. 22 stemte for, og 21 mot.