Avspark for arbeidet med nye Fredrikstad stasjon

I dag signerte Jernbaneverket kontrakt med de tre teamene som skal bidra med ideer til utvikling av nytt knutepunkt på Grønli i Fredrikstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dag ble kontraktene signert. Fra venstre: prosjektdirektør i InterCity-prosjektet Anne Siri Haugen, Henning Sunde fra Rodeo arkitekter, Runar Henanger fra Plan Urban og Fridtjov Bergsgard fra Dyrvik arkitekter. Foto: Hilde Lillejord

Teamene skal gi samarbeidsgruppen bestående av Jernbaneverket, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune verdifulle innspill i planleggingen av knutepunktet. Vinnerne av konkurransen er:

  • Dyrvik arkitekter, SLA, Norsam og Sweco
  • Plan urban, alt.arkitektur og atsite
  • Rodeo arkitekter og Norconsult

Hard konkurranse
Jernbaneverket fikk inn mange gode tilbud og det har vært hard konkurranse om oppdraget.

- Oppdraget skal gjennomføres på kort tid og inneholder komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig samarbeid. Teamene som vant oppdraget har gitt en overbevisende beskrivelse av hvordan de skal gå løs på oppgaven og tilbudt medarbeidere med solid kompetanse innen arkitektur og byutvikling, landskapsarkitektur, vei- og trafikkplanlegging, forteller assisterende planleggingsleder Alf Louis Solvang.

Vei- og trafikkompetanse
Knutepunktutvikling på Grønli omfatter sentrale veianlegg som riksvei 110 og fylkesvei 109. Tilbydernes erfaring med vei- og trafikkplanlegging i komplekse bysituasjoner og beskrivelsen av hvordan de vil jobbe med vei og trafikk i dette oppdraget har vært utslagsgivende for valg av team.

- Vi er sikre på at vi nå har fått tre dyktige team som vil gi oss spennende løsninger for knutepunktet på Grønli, sier Solvang.

Godt møte mellom stasjon, vei og by
Parallelloppdraget er ment som en idédugnad der de tre teamene jobber parallelt med å belyse hvordan stasjonen og nærområdet på Grønli kan utvikles best mulig. Målet er å få kreative innspill til hvordan Grønli kan bli et attraktivt og bærekraftig knutepunkt. Oppdraget er derfor ingen konkurranse der det kåres en vinner.

Når teamene har levert sitt arbeid, vil samarbeidsgruppen gå nøye gjennom forslagene og vurdere hvordan ideene kan tas med videre i det formelle planarbeidet.  Resultatene av oppdraget vil bli offentliggjort etter evaluering, i 2016.

Les mer om parallelloppdraget her.

De tre teamene skal finne gode løsninger for møtet mellom stasjon, vei og by. Foto: Hilde Lillejord