Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Sarpsborg-Halden.

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som er planmyndighet til slutt fastsetter planprogrammet. 

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.