Jernbaneverket skanner grunnen fra lufta

I sommer skal Jernbaneverket kartlegge grunnforholdene i InterCity-nettet med helikopter. Ferden starter i dag på strekningen Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er første gang slike målinger gjøres fra helikopter i forbindelse med jernbaneutbygging i Norge. Undersøkelsene er et supplement til de vanlige grunnundersøkelsene som gjøres med borerigg. 

- Vi synes det er veldig spennende at denne metoden også kan brukes i jernbaneprosjekter. Informasjonen fra undersøkelsene blir svært verdifull i den videre planleggingen av dobbeltspor på InterCity-nettet, sier prosjektdirektør for InterCity-prosjektet i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen.Helikopteret flyr 30 meter over bakken og har med seg avansert utstyr for geomagnetisk måling. Foto: NGI

Hovedhensikten med undersøkelsene er å kartlegge hvor dypt det er til fjell.

Flyr over 19 kommuner i sommer
Helikopteret skal gjøre registreringer i til sammen 5 fylker og 19 kommuner langs Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.

For å gjøre disse undersøkelsene har helikopteret med avansert utstyr for elektromagnetisk måling. Utstyret består av en stor, sirkulær antenne som henger under helikopteret.

30 meter over bakken
Helikopteret kommer til å fly i lav hastighet frem og tilbake langs en planlagt rute.

- Utstyret kommer til å henge ca. 30 meter over bakken. De elektromagnetiske bølgene som brukes er ikke skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil kun høre vanlig helikopterlyd mens målingene pågår, sier Anne-Lise Berggren, geotekniker i Jernbaneverket.

Jernbaneverket har kontrakt med Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å gjøre disse grunnundersøkelsene.

Fakta:

  • Jernbaneverket InterCity planlegger 230 km nytt dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen. Satsingen skal gi de reisende flere avganger, kortere reisetid og god regularitet.
  • Et helikopter skal i sommer registrere grunnforholdene i InterCity-nettet. Resultatene skal benyttes i den videre planleggingen av hvor dobbeltsporet skal gå.
  • Disse kommunene får besøk av helikopteret i sommer: Drammen, Sande, Holmestrand, Horten, Re, Tønsberg, Stokke, Sandefjord, Larvik, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Stange, Hamar, Ringsaker og Lillehammer.

Fra venstre: Andreas Aspmo Pfaffhuber, Trude Ørbech, Helgard Anschütz, alle fra NGI, og Anne-Lise Berggren fra Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.Bilde fra testflyvningen i går. I kulen sitter et magnetometer som måler endinger i magnetfeltet. Foto: Anne Mette Storvik