- Vi skal bygge en jernbane for fremtiden

Jernbaneverket mener argumentene for dobbeltspor i direkte linje over Rolvsøy ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått gjennom Nasjonal transportplan.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.