Status for Kolbotn stasjon

Byggestart for Kolbotn stasjon er dessverre utsatt. Hovedårsaken til dette er at anleggsgjennomføringen er mer tidkrevende og kompleks enn antatt.

Kolbotn stasjon skal bli en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming. Vi skal også bygge en betongtunnel under sporene (en undergang) og en ny forbindelse mellom sporene nord- og sør for stasjonen.

Reguleringsplanen for Kolbotn stasjon ble vedtatt i desember 2020. Planen beskriver løsningene for en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming. Etter planen skulle byggestart for undergangen være i 2022. Dette rekker vi dessverre ikke.

- Hovedårsaken til at byggestart blir utsatt er at anleggsgjennomføringen er mer tidkrevende og mer kompleks enn antatt. Vi har også behov for å gjøre supplerende grunnundersøkelser i området, for å være sikre på at vi har nok informasjon om grunnforholdene i området før vi setter i gang med anleggsarbeid. Dette er viktig for å finne de beste løsningene og byggemetodene, forteller prosjektdirektør Bettina Sandvin. I tillegg har prosjektet ikke fått investeringsbeslutning for videreføring enda.

- Vi har full forståelse for at dette kan være frustrerende for de som bruker og reiser til og fra Kolbotn stasjon. Vi jobber nå med å legge en ny fremdriftsplan for prosjektet, sier Sandvin.

Felles gjennomføringsplan for alle tiltakene på strekningen

Jernbanen er løsningen på fremtidens transportbehov, og ryggraden i det norske kollektivtilbudet.  Utbyggingen av Kolbotn stasjon inngår i en portefølje av prosjekter som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1). Derfor er det nødvendig å se på en felles plan for gjennomføring og effektuttak for alle stasjonstiltakene samlet. Det er for tidlig å si noe konkret om når byggearbeidene med ny Kolbotn stasjon kan settes i gang eller når den nye stasjonen blir klar til bruk.

- På strekningen Oslo-Ski planlegges flere tiltak på flere stasjoner. Blant annet skal Hauketo stasjon oppgraderes, og plattformene på Oppegård, Vevelstad og Langhus skal forlenges. Dette gjør vi for å få plass til de nye og lengre togene som skal gå på lokaltogstrekningen. Bane NOR og Jernbanedirektoratet jobber for tiden med en ny avtalestruktur, og vi jobber nå med en felles gjennomføringsplan for disse tiltakene, forteller Sandvin.

Ved å samkjøre blant annet behov for stenging av banen i en felles gjennomføringsplan, sikrer vi at togpassasjerene blir minst mulig berørt i byggeperioden.

- Nordre Follo kommune er orientert om utsettelsen og vi legger vekt på en god dialog med kommunen fremover. Vi jobber nå videre med å legge en ny fremdriftsplan. Denne vil som sagt bli en del av en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på lokaltogstrekningen Oslo-Ski, avslutter prosjektdirektør Bettina Sandvin.

Flere togavganger fra Kolbotn fra 2023

Selv om utbyggingen av Kolbotn stasjon er utsatt vil de togreisende likevel få flere avganger å velge mellom fra januar 2023. Dette er en effekt av at Follobanen er klar til bruk fra desember 2022. En følge av dette er at flere tog vil kjøre Follobanen mellom Oslo og Ski, istedenfor på lokaltogstrekningen. Dette gjør at det kan gå fire lokaltog i timen istedenfor to fra alle stasjonene langs denne delen av Østfoldbanen.

Les mer om effektene av Follobanen her.