Fremdrift og planer

Oppgradering av Kolbotn stasjon har stått på plakaten lenge, og en rekke løsninger har vært vurdert. Nå er det enighet om at stasjonen skal ligge der den er i dag, og planleggingen av tiltaket er i gang. Det vil likevel ta flere år før den nye stasjonen er på plass.

Reguleringsplanen for Kolbotn stasjon ble vedtatt i desember 2020. Planen beskriver løsningene for en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming, en betongtunnel under sporene (en undergang) og en ny forbindelse mellom sporene nord og sør for stasjonen. Du finner de relevante dokumentene nederst på denne siden. 

Jernbanen er løsningen på fremtidens transportbehov, og ryggraden i det norske kollektivtilbudet. Utbyggingen av Kolbotn stasjon inngår i en portefølje av prosjekter som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1). Vi jobber nå med en felles plan for gjennomføring og effektuttak for alle stasjonstiltakene samlet. Ved å samkjøre blant annet behov for stenging av banen i en felles gjennomføringsplan, sikrer vi at togpassasjerene blir minst mulig berørt i byggeperioden.