Fakta om prosjektet

Bane NOR skal bygge om Kolbotn stasjon. Stasjonen skal bli en ny og oppgradert to-spors stasjon med universell utforming, en betongtunnel under sporene og en ny forbindelse mellom sporene nord og sør for stasjonen.

Oversiktstegning som viser hvordan den nye stasjonen blir. Detaljer i denne tegningen vil kan bli endret før bygging.

Bane NOR har i samarbeid med Nordre Follo (tidligere Oppegård) kommune hatt en prosess for å finne optimal plassering og utforming av ny Kolbotn stasjon. 

Hva skal gjøres?

Planene innebærer at plattformene skal forlenges. De blir trukket rundt hundre meter sørover sammenliknet med dagens stasjon, men sporet vil ha omtrent samme plassering. Stasjonen bygges om fra tre til to spor, og det vil være én plattform til hvert spor. Planlegging av stasjonen skjer i samarbeid med Nordre Follo kommune, både gjennom en detaljregulering for stasjonsområdet og som en del av arbeidet med sentrumsplan for Kolbotn.

Den nye stasjonen får universell utforming med ramper og trapper, - det vil si at den er tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede. Atkomst til plattformer blir gjennom en sentralt plassert undergang, som også skal gi gangforbindelse mellom torget og stasjonsbygningen. I den sørlige enden av stasjonen planlegger vi å etablere et område for Kiss & Ride samt HC-parkering.

De nye plattformene skal gi plass til nye lokaltog av typen 77, som du kan lese mer om HER. Det blir i hovedsak lokaltog som stopper på Kolbotn stasjon.

 

Last ned foreløpige illustrasjoner av hvordan stasjonsområdet kan bli her