Fremdrift og planer

Bane NOR har utarbeidet en reguleringsplan for oppgraderingen av Hauketo stasjon. Den skal til politisk sluttbehandling i oslo kommune i 2022. På denne siden finner du de relevante plandokumentene.