Fakta om prosjektet

Bane Nor skal oppgradere Hauketo stasjon for å legge til rette for lengre tog og flere avganger. Stasjonen skal også få universell utforming. Arbeidene vil blant annet innebære å forskyve og utvide plattformene og etablere overgangsbro med heis på begge sider.

Jernbanen er løsningen på fremtidens transportbehov, og ryggraden i det norske kollektivtilbudet. Oppgraderingen av Hauketo stasjon inngår i en portefølje av prosjekter som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1).

De nye plattformene skal gi plass til nye lokaltog av typen 77, som du kan lese mer om HER. Det blir i hovedsak lokaltog som stopper på Hauketo stasjon.

Det er dårlige grunnforhold med kvikkleire i området. Det innebærer at vi må lage en motfyllling for å få bedre stabilitet i grunnen. Motfyllingen vil gå inn i grøntområdet vest for stasjonsområdet, og Prinsdalsbekken må flyttes vestover som en del av tiltaket.

Bane NOR har utarbeidet en reguleringsplan som har vært på høring og offentlig ettersyn. Merknadene som har kommet inn skal besvares og planen revideres i løpet av vinteren 2022, før oversendelse til Oslo kommune for sluttbehandling. Du finner relevante dokumenter HER.