Hauketo stasjon

Bane NOR skal oppgradere Hauketo stasjon, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, og for å gjøre den sikrere og mer brukervennlig. Plattformene skal forhøyes og forskyves for å kunne brukes av doble togsett, og det skal etableres en ny gangbru med heis på begge sider.

Reguleringsplan har vært ute til høring og offentlig ettersyn, og skal til politisk sluttbehandling i Oslo kommune i 2022.