Oslo-Ski

Bane NOR planlegger å oppgradere flere stasjoner på strekningen Oslo-Ski. Formålet er å legge til rette for lengre tog og flere avganger på strekningen. Stasjonene som planlegges oppgradert er Nordstrand, Ljan, Hauketo, Kolbotn, Oppegård, Vevelstad og Langhus.

Planlegging av tiltakene pågår nå, og rekkefølge for oppgraderingene er ikke endelig bestemt. På denne siden får du mer informasjon om dette arbeidet. Enkelte av tiltakene kan komme til å kreve egne reguleringsplaner, disse vil i så fall få egne prosjektsider som du finner her.