Kommunedelplan

På denne siden finner du dokumenter til forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Haug-Seut.

Bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde har besluttet å legge planen for korridor vest på høring. Høringsperioden er fra 26. september til 13. november. Saksfremlegg fra Fredrikstad kommune finner du her. Sakspapirer fra Råde kommune finner du her, og møteprotokollen er her.

Gi innspill til planen. Les hvordan du gir innspill i denne saken.

Forslag til kommunedelplan Haug-Seut (på høring fra 26.9-13.11)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart Råde

Plankart Fredrikstad

Planbestemmelser Råde

Planbestemmelser Fredrikstad

Illustrasjonshefte

Sammendrag og kommentarer til uttalelse

 

Utredninger

Risiko og sårbarhetsanalyse

Delutredning landskapsbilde
Se film som oppsummerer denne rapporten på 12 minutter her.

Delutredning friluftsliv/by- og bygdeliv.
Se film som oppsummerer denne rapporten på 12 minutter her.

Delutredning naturmangfold.

Se film som oppsummerer denne rapporten her.

Delutredning kulturarv 
Se film som oppsummerer denne rapporten på under 11 minutter her.

Delutredning naturressurser
Se film som oppsummerer denne rapporter på 12 minutter her.

Delutredning potensielle framtidige arealbruksendringer

Fagrapport trafikk

Fagrapport støy med vedlegg
Se film som oppsummerer denne rapporten på 11 minutter her.

Fagrapport vibrasjoner og strukturlyd

Fagrapport flom og overvann

Fagrapport klimabudsjett

Informasjonsfilm om kostnader