Råde og Fredrikstad kommuner har vedtatt kommunedelplan

Både Fredrikstad og Råde kommuner har vedtatt kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut. Nå venter kommunene og Bane NOR spent på Nasjonal transportplan.

Bane NOR har laget kommunedelplan for nytt dobbeltspor fra Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Arbeidet med kommunedelplanen startet i 2018 og har gått fra å ha flere alternative traseer, til nå å peke ut alternativet i vest som det beste. Et enstemmig bystyre i Fredrikstad vedtok planen torsdag 29. april 2021. Kommunestyret i Råde vedtok planen en uke etter, 6. mai 2021.  

Politikerne i Fredrikstad la til at de «forventer at Stortinget gir klart svar på videre framdrift for InterCity-parsellen Haug-Seut i Nasjonal transportplan.» Nasjonal transportplan blir vedtatt i Stortinget i juni, og fungerer som en prioriteringsliste over veier og jernbanespor som skal få penger de neste årene.  

Dersom Haug-Seut blir prioritert i Nasjonal transportplan kan Bane NOR begynne arbeidet med å lage en reguleringsplan som viser mer nøyaktig hvor sporet vil ligge.