Ferdig kommunedelplan til Fredrikstad og Råde kommuner

Bane NOR har gått gjennom innspillene til kommunedelplanen for dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad og gjort noen forandringer.

Det kom inn 25 innspill til kommunedelplanen for dobbeltspor Haug-Seut som var på høring i fjor høst. Innspillene handlet om hvor sporet bør ligge, hva Bane NOR vil gjøre med jord- og stein vi må fjerne og bekymring for om det er trygt å bygge jernbane der vi foreslår.

Noen innspill var veldig overordnete, mens andre handlet om et spesielt gårdstun eller en bygning. I den reviderte kommunedelplanen har vi i Bane NOR svart på alle innspillene vi har fått. Mye hadde vi sett på allerede, noe har ført til forandringer og noe tar vi med oss når vi begynner å lage reguleringsplan og bestemmer nøyaktig hvor sporet kommer til å ligge.

Les hva innspillene handler om og Bane NOR sine svar.

Forandringer i kommunedelplanen

Det er en selvfølge for oss at vi tar sikkerhet og områdestabilitet på største alvor. For å gjøre det helt klart for andre også har vi presisert i kommunedelplanen at vi skal ha et sterkt fokus på områdestabilitet og følge de råd og føringer som NVE har til grunnforhold.

Vi har også forklart mer hvordan vi skal håndtere klimaendringer og økte nedbørsmengder. Det er en problemstilling som blir mer og mer aktuell og som vi planlegger for allerede.

Drifts- og anleggsveier er ikke planlagt i detalj på dette stadiet, men vi har lagt inn i plankartet veldig cirka hvor de kan komme til å ligge. Nøyaktig hvor de vil havne skal vi se på når vi lager reguleringsplan.

Hva skjer med kommunedelplanen nå?

Den reviderte kommunedelplanen har vi nå sendt til Fredrikstad og Råde kommuner. Bystyret og Kommunestyret skal stemme over kommunedelplanen 29. april (Fredrikstad) og 6. mai (Råde), og kommer forhåpentligvis til å vedta den.

Veien videre

Det er fremdeles en stund før vi kan bygge dobbeltspor. Det ene som må på plass er at prosjektet blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP er en plan for hva Stortinget vil prioritere i de neste årene for å nå de overordnede og langsiktige målene de har for transport i Norge. Neste NTP blir vedtatt av Stortinget juni 2021.

Dersom Haug-Seut blir prioritert vil Jernbanedirektoratet be oss i Bane NOR om å lage reguleringsplan. Reguleringsplanen er det andre som må på plass før vi kan tenke på å bygge. Reguleringsplanen forklarer mer nøyaktig hvor sporet skal ligge og hvordan vi skal bygge for at det blir trygt for jernbanen og området rundt.

Du som blir berørt av det vi bygger

Når reguleringsplanen er klar og vi får penger til å sette i gang med bygging kommer vi til å ha tett kontakt med grunneiere og de som bor nærmest der dobbeltsporet skal ligge. Vi har faste rutiner for at de som må gi fra seg grunn skal bli behandlet likt og rettferdig.

Når vi planlegger videre vil vi se nærmere på støy. Der det blir mer støy enn i dag ser vi på hvilke tiltak vi kan få på plass for støyskjerming. Vi følger selvsagt regler og lover om støy for naboer når det kommer til bygging.

Grunneiere og grunnerverv - Bane NOR