Hva handler innspillene om?

25 innspill kom inn til kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Haug og Seut. Nå jobber vi med å vurdere om vi må forandre noe i planen og svare på alle innspillene.

Innspillene handler om mange forskjellige temaer. Flere har sendt inn uttalelser om at de er enige med oss om hvor dobbeltsporet bør ligge. Andre er bekymret for om grunnen er god nok til å bygge jernbane på, hva vi skal gjøre med masser der vi må fjerne stein og jord, mens andre har tanker og bekymringer om grunnerverv, kulturminner og jordvern.

Det er mye nyttig informasjon som har kommet inn. Heldigvis visste vi om det meste på forhånd, men vi vurderer hvert enkelt innspill og vil kommentere alle. Det har kommet inn innspill og uttalelser om grunnforhold og kvikkleire. Kvikkleire er noe vi tar på alvor og ser nøye på før byggestart.

Etter planen vil Bane NOR sende over svar på uttalelsene sammen med revidert kommunedelplan til behandling i Fredrikstad og Råde kommuner i slutten av januar.

Takk til alle som har sendt inn sin kunnskap og sine tanker.
Les hva innspillene handler om.