Haug-Seut: Politikerne sender planen på høring

Et enstemmig bystyre i Fredrikstad og kommunestyre i Råde har vedtatt at planen for nytt dobbeltspor i korridor vest skal på høring.

Bildet viser hvor dagens dobbeltspor slutter ved Haug i Råde kommune. Foto: Hilde Lillejord

Nytt dobbeltspor skal gi reisende flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud mellom Oslo og Fredrikstad. Prosjektet inkluderer også ny stasjon i Råde. 


I 2018 gikk Bane NOR et skritt tilbake i planleggingen for å finne en korridor som er billigere og enklere å bygge enn den opprinnelige korridoren fra 1990-tallet. Resultatet av de nye utredningene var at Bane NOR anbefalte en ny korridor som er både bedre for landbruket og miljøet, og som har betydelig lavere investeringskostnad.
 


Den politiske behandlingen har gått raskt i begge kommunene.

 

Dette viser at administrasjon og politikerne er svært godt kjent med denne planen og at de har gjort en grundig jobb med forberedelser før vedtaket. Det viser også at dette er et prosjekt som er sterkt ønsket og viktig for fremtidig utvikling i de to kommunene, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli. 

 

I kommunestyret i Råde diskuterte politikerne at det er viktig med rask fremdrift og avklaringer for å gi forutsigbarhet til berørte grunneiere. 

 

Forslag til kommunedelplan legges på høring lørdag 26. september med høringsfrist 13. november. Høringsperioden skal annonseres på Bane NORs nettsider og i lokalmedia.