Haug-Seut: Inviterer til samtaler i juni og august

Bane NOR inviterer alle som har spørsmål om prosjektet til digitale én-til-én-samtaler i juni og august.

Bane NOR inviterer til digitale én til én-møter i juni og august.  Vi vurderer om vi kan gå tilbake til vanlige åpne kontordager etter sommeren. Foto: Bane NOR

Det blir flere muligheter til å snakke med planleggerne i Bane NOR fremover. Vi holder av tirsdag 30. juni for én-til-én-møter og samtaler i tidsrommet fra kl. 9-15. Samtalene kan enten være digitale møter (vi kaller deg inn per e-post) eller på telefon.

Vi skal også invitere til dialog etter sommeren, og vil vurdere om vi kan holde vanlige åpne kontordager. I høringsperioden i høst skal vi ha et nytt åpent informasjonsmøte. Dette blir sannsynligvis digitalt. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon om planlagte møter: www.banenor.no/haug-seut/moter

Dersom du ønsker et møte med oss eller en prat, ta kontakt med oss på e-post: heiken@banenor.no. Ta også kontakt om den oppgitte datoen ikke passer, så finner vi en annet tidspunkt.