Haug-Seut: Anbefalingen er snart klar!

Det siste året har Bane NOR utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad. Torsdag 30. april er anbefalingen klar.

I løpet av morgentimene 30. april presenterer Bane NOR anbefalt korridor for formannskapene i Råde og Fredrikstad. Anbefalingen er basert på utredningene som er gjort for de tre korridorene: øst, midt og vest.

– Vi har gått grundig til verks med registreringer, befaringer og grunnundersøkelser, sier prosjektleder Iselin Eng i Bane NOR.

Målet har vært å samle inn så mye kunnskap som mulig om konsekvensene et nytt dobbeltspor vil ha for jernbanen, miljøet og samfunnet. Basert på dette arbeidet, anbefaler Bane NOR den løsningen som totalt sett er best.

Bane NOR planla opprinnelig å invitere til et åpent informasjonsmøte i Bøndernes hus i Råde. Møtet blir nå digitalt på grunn av situasjonen med spredning av koronavirus.

– Vi synes det er veldig viktig å gi god informasjon selv om vi ikke kan møte hverandre. Dette er nytt for oss, men vi håper vi har funnet en god løsning, sier Iselin Eng.

Informasjonsmøtet sendes direkte via nettside torsdag 30. april fra kl. 18 til 19. Møtet finner du ved å trykke på lenken som legges ut her: www.banenor.no/haug-seut/moter.

Du kan stille oss skriftlige spørsmål underveis i møtet. Møtet blir filmet og legges ut på prosjektets nettsider i etterkant.