Dobbeltspor Haug-Seut: Planen skal behandles av politikerne i høst

I høst skal politikerne i Råde og Fredrikstad bestemme om planen for nytt dobbeltspor skal legges på høring. I denne saken får du en oversikt over de kommende politiske behandlingene.

Bane NOR har laget et forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. I løpet av høsten skal politikerne beslutte om planen skal legges på høring. Foto: Bane NOR

Bane NOR har laget et forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad. Det er utredet tre forskjellige alternativer (korridorer): øst, midt og vest. Bane NOR har anbefalt korridor vest.

I høst skal politikerne ta stilling til planen, og bestemme hvilket (evt. hvilke) alternativer som skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Høringsperioden er på minimum 6 uker fra slutten av september. I høringsperioden kan alle sende oss innspill, forslag, ris eller ros. Bane NOR ser gjennom alle innspillene og svarer på dem, før planen sendes tilbake til kommunene for endelig vedtak. Vi kan ha et endelig vedtak på planen i løpet av våren 2021.

Dette er de kommende politiske behandlingene av planen:

Oversikt over politisk behandling Råde
3. september: Formannskapet
17. september: Kommunestyret

Oversikt over politisk behandling Fredrikstad

27. august: Planutvalget
3. september: Formannskapet
10. september: Bystyret