25 innspill - ingen innsigelser

I høst har vi fått høre hva andre mener om kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune.

 Totalt har det kommet inn 25 høringsuttalelser fra offentlige myndigheter, lag og foreninger og enkeltpersoner. Det har ikke kommet inn noen innsigelser. Det betyr at vi kan jobbe videre.

Vi har allerede begynt å gå gjennom alle uttalelsene grundig for å vurdere dem og se om vi må forandre noe i kommunedelplanen basert på det som har kommet inn. Når vi er ferdige med å gå gjennom alle innspillene vil vi kommentere dem i et eget dokument som vi sender over til kommunene sammen med planen for sluttbehandling. Vi planlegger å sende alt over til kommunenes administrasjon i løpet av vinteren.

Kommuneadministrasjonene ser på det vi har sendt og så håper vi at kommunestyret i Råde og bystyret i Fredrikstad vil behandle og vedta kommunedelplanen før sommeren 2021. Når vi har et vedtak fra politikerne kan vi begynne å jobbe med reguleringsplanen som er enda mer detaljert enn kommunedelplanen.