Revidert planprogram er nå tilgjengelig

Her finner du revidert forslag til planprogram for ny kommunedelplan, sammen med innkomne høringsinnspill og Bane NORs svar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her på siden kan tre dokumenter lastes ned: "Planprogram for kommunedelplan til fastsettelse", "Samlede høringsuttalelser" og "Sammendrag og kommentarer til høringsuttalelser". Foto: Marianne Henriksen

Prosjektleder Iselin Eng forteller at det kom inn 29 høringsinnspill. Disse er lest, gjennomgått og kommentert av Bane NORs fagansvarlige. De er også oversendt Fredrikstad kommune og Råde kommune.

Andre offentlige virksomheter og etater har gitt innspill, det har også private interessenter – som grunneiere i området, velforeninger og ideelle organisasjoner. Bane NOR takker alle som har kommet med innspill til planprogrammet.

Avgjørende planlegging

– Et hovedtrekk fra andre offentlige er avsendere, er at de er opptatt av grundig planlegging, med gode konsekvensutredninger innenfor deres ansvarsområder, sier Eng.

Hun understreker at planlegging er avgjørende for en god gjennomføring av selve utbyggingen.

–  Jobben vi har gjort til nå og skal gjøre framover, vil være med på å effektivisere utbyggingstrinnene og unngå overraskelser underveis, sier Eng.

Må følge stortingsvedtak

Flere innspill fra private interessenter setter spørsmål ved InterCity-utbyggingen, og ønsker andre løsninger enn innenfor korridorene som nå er på kartet.

–  I de tilfellene det foreslås å forlate InterCity-konseptet som er vedtatt i Stortinget, er Bane NOR og denne høringen feil sted å rette forslaget til. Vi må forholde oss til det Stortinget har vedtatt. Der det foreslås andre retninger på kommende traseer, eller for eksempel endrede kurver og lengde på stasjonsspor, må vi vise til de tekniske kravene vi er pålagt å følge, sier prosjektlederen.

Neste milepæl

Prosjektgruppen som jobber med dobbeltsporet mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad jobber målbevisst videre mot nye milepæler. Det skal nå jobbes videre med detaljering av arbeidet der ulike konsekvenser veies opp mot hverandre. Dette arbeidet vil pågå fram mot en anbefaling til kommunene.

Her kan du lese mer om de ulike fasene InterCity-prosjektet må gjennom før utbygging kan starte.

Åpen kontordag

Bane NOR-prosjektet vil invitere til åpne kontordager, der interesserte kan komme og snakke med våre fagfolk i prosjektet. Den første dagen vil bli gjennomført ved Bane NORs lokaler i Fredrikstad, i Storgata 5 tirsdag 19. mars. Tidspunktet vil bli publisert her, på prosjektets Facebook-side og annonsert i lokale media.