Banen bør gå gjennom byene

Østfoldbanen bør også i framtida gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Andre alternativer vil heller ikke være billigere eller gi et godt nok togtilbud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanen bør fortsatt gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg, viser nye vurderinger. Foto: Anne Mette Storvik

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert mulige alternative tiltak som kan gjennomføres ved utbyggingen av Østfoldbanen. Hensikten var å se om det finnes andre løsninger som gir et bedre togtilbud med flere avganger til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også gjort en oppdatering av alternative konsepter fra mulighetsstudien i 2011 for å se om det kan være grunn til å vurdere utbyggingsstrategien for Østfoldbanen på nytt.

Bakgrunnen for disse vurderingene er den store økningen i kostnadsestimatet for bygging av dobbeltspor fra Haug Råde gjennom Fredrikstad og til Sarpsborg. Økningen i estimatet skyldes en kraftig underestimering i tidlig fase, og at nye undersøkelser har avdekket at grunnforholdene er mye vanskeligere enn det som har vært forutsatt i tidligere kostnadsberegninger.

Her er noen av konklusjonene som Jernbanedirektoratet har sendt til Samferdselsdepartementet:

  • For at jernbanen skal fylle sin funksjon må den fortsatt gå gjennom byene. Fredrikstad stasjon er stasjonen med flest reisende, og det er derfor viktig at den gis god betjening. Andre konsepter vil ikke være billigere fordi dagens bane må opprettholdes på grunn av Rolvsøy godsterminal, Borregaard industrier og påkobling til Østre linje.

  • Det er mulig å oppnå et bedre togtilbud i grunnrute dersom Haug-Seut bygges først og man gjør en mindre oppdragering av dagens Fredrikstad stasjon.

  • Bane NOR har vurdert et 50-talls sparetiltak på strekningen Haug-Seut. Det er mulig å redusere kostnaden ved å gå videre med flere av tiltakene som er vurdert av Bane NOR. Dette dekker ikke opp for den kostnadsøkningen som er avdekket.

  • Jernbanedirektoratet skal gjøre nye samfunnsøkonomiske analyser for InterCity-porteføljen i arbeidet med neste NTP. Prioritering og vurdering av videre utbygging av Haug-Seut-Sarpsborg (Klavestad) vil vurderes i prioriteringsforslaget i oppdrag 9 til NTP.

På oppdrag fra direktoratet har Bane NOR laget underlagsrapporter til vurderingene som er gjort. Klikk her for å lese mer om Jernbanedirektoratets vurdering og laste ned rapportene. I denne saken finner du mer informasjon om rapporten som vurderer konsepter for dobbeltspor i rett linje.