Godt oppmøte på åpen medvirkningsdag

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var en jevn pågang av interesserte som møtte opp da vi åpnet dørene til kontoret i Fredrikstad, og hadde åpen medvirkningsdag i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad.

Her fikk de fremmøtte anledning til å snakke med våre fagfolk i prosjektet, se på områdekart, komme med innspill til blant annet kulturminner, naturressurser og naturmangfold. Dette er noen av temaene det er viktig å ha god kjennskap om i den videre planleggingen av dobbeltspor Haug-Seut.

- I det området her er det et stort vilttrekk, forteller en av de oppmøtte grunneierne, og peker retningen på kartet som henger på veggen i Bane NORs lokaler.

- Er det her du mener vilttrekket går? spør Bane NOR sin fagansvarlige på naturmangfold, og tegner piler på kartet i den retningen han viser.

– Dette er den type lokalinformasjon som er veldig verdifull for oss å få fra innbyggerne selv. Jeg fikk nettopp også vite at det var mange hule eiketrær i et område her, og det er kunnskap det er vanskelig for oss å fange opp bare ved å se på kartene. Nå må vi ut på befaring for å måle og sjekke trærne, forteller hun. Enkelte eiketrær kan være bevaringsverdige på grunn av blant annet sin tykkelse, og om den har sprekkebark, og dermed bolig for insekter.

Konsekvensutredning

Prosjektleder for utbyggingen av dobbeltsporet mellom Haug-Seut, Iselin Eng, setter pris på å møte innbyggerne ansikt til ansikt, og forteller at det er mange hensyn å ta.

- Jeg snakker jevnlig med berørte innbyggere på telefon, men det er noe helt spesielt med de fysiske møtene. Møtene gir oss en unik mulighet til å få kunnskapen som lokalbefolkningen har når vi jobber videre i utredningen. Mange har bodd her i generasjoner og kjenner området ut og inn, sier Eng. 

Området Haug - Seut er et område som er rikt på mange måter, og det blir også tydelig når man går rundt og ser kartene som henger på veggene i Bane NOR sine lokaler. Det er fem temaer man ser på denne kvelden, og det er naturressurser, landskapsbilde, kulturarv, naturmangfold, friluftsliv/by og bygdeliv, og fagfolk fra alle områdene er til stede.

Møtet er en del av konsekvensutredningen i utbyggingsprosjektet, og i tillegg til alle innspill som kommer inn fra lokalbefolkningen, får også Råde og Fredrikstad kommuner, og statlig og regionale aktører en gjennomgang i et eget møte med de samme temaene, og tilsvarende mulighet til å stille spørsmål.

- Det er viktig for alle berørte parter at all nødvendig informasjon kommer frem slik at vi kan legge frem riktige kostnadsberegninger for Stortinget, og innhente mest mulig kunnskap og konsekvenser for de ulike trasévalgene. Det er politikerne som til sist avgjør hvilket trasévalg vi skal jobbe videre med, sier Iselin Eng.