Godt engasjement på informasjonsmøtene

14. og 16. januar informerte prosjektleder for dobbeltspor Haug-Seut, Iselin Eng, innbyggere i Råde og Fredrikstad om status for prosjektet og videre framdrift.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsøy rådhus på Ørebekk var møtestedet 14. januar, mens Bane NORs informasjonsmøte ble avholdt på Bøndernes Hus på Karlshus 16. januar.

Tema for møtene var forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning, som ble lagt til høring 30. november 2018.

Prosjektleder Iselin Eng gikk gjennom de ulike planfasene, og oppfordret sterkt til å gi innspill skriftlig innen høringsfristen 25. januar.

Utdypet om korridoralternativene

Eng forklarte om de tre korridoralternativene Øst, Midt og Vest, og blant annet synliggjorde et løsmassekart begrunnelsen for hvorfor Bane NOR ønsket å undersøke grunnforholdene lenger vest mellom Haug og Seut.

Her kan du laste ned presentasjonen som ble holdt.

I etterkant av presentasjonen ble det åpnet for spørsmål i plenum, før de frammøtte kunne studere større kart og stille spørsmål til ulike fagfolk i prosjektet.

- Senere denne våren vil vi også invitere til åpne kontordager. Der vil dere kunne komme og stille spørsmål og snakke med oss om det dere har på hjertet rundt byggingen av nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut, sier Eng.

Flere informasjonskanaler

De åpne dagene vil det bli informert om gjennom omtaler på prosjektets nettsider her, gjennom Facebook-siden til prosjektet – og gjennom nyhetsbrevet som sendes ut digitalt til de som ønsker det. Det vil også bli annonsert i lokalmedia.

Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev, kan du sende en e-post til kommunikasjonsansvarlig i prosjekt dobbeltspor Haug-Seut, Jeanette Fagerli-Quaino: jeanette.fagerli-quaino@banenor.no