Gikk for utredning av tre korridoralternativer

Planlagt dobbeltspor mellom Haug og Seut ble behandlet av kommunestyret i Råde og formannskapet i Fredrikstad 25. april.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektleder Iselin Eng fortalte også om videre fremdrift da hun orienterte for kommunestyret i Råde. Foto: Marianne Henriksen/Bane NOR

På sakskartene i kommunene sto planprogrammet for kommunedelplan, i Råde var også rapporten om stasjonslokalisering et viktig tema. Politikerne i både Fredrikstad kommune og Råde kommune fastsatte planprogrammet.

Prosjektleder Iselin Eng orienterte før møtet i Råde om forslagene til stasjonslokaliseringer i Råde. Slik fikk politikerne mer kunnskap om stasjonsutredningene så langt.

I Råde kommune ble noen tilleggspunkter vedtatt da planprogrammet ble fastsatt. Disse kan du lese om i lenken under:

Her finner du sakspapirer og vedtak fra Råde kommune.

Her finner du lenke til saksframlegget fra formannskapet i Fredrikstad kommune.

Her finner du rapportene som ble behandlet:

Haug-Seut, planprogram for kommunedelplan til fastsettelse

Rapport om siling av stasjonslokaliseringer for Råde

I begynnelsen av mars kunne du lese om hvordan Bane NOR vurderer plassering av ny jernbanestasjon i Råde. Det ble da klart at de sørlige alternative plasseringene vil bli anbefalt, innenfor korridor øst, midt og vest.

Revidert forslag til planprogram for ny kommunedelplan, ble lagt ut på disse prosjektsidene i februar. Her finner du informasjon om dette.

Neste milepæl

Prosjektgruppen som jobber med dobbeltsporet mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad jobber målbevisst videre mot nye milepæler. Det skal nå jobbes videre med detaljering av arbeidet der ulike konsekvenser veies opp mot hverandre.

– Jobben vi har gjort til nå og skal gjøre framover, vil være med på å effektivisere utbyggingstrinnene og unngå overraskelser underveis, sier Eng.

Her kan du lese mer om de ulike fasene InterCity-prosjektet må gjennom før utbygging kan starte.

Åpent medvirkningsmøte

Bane NOR-prosjektet inviterer 22. mai til sine kontorer i Storgata 5 i Fredrikstad til et åpent medvirkningsmøte, fra kl. 1500 - 1900.

– Her kan innbyggere med ulike interessefelt komme og gi sine innspill til våre fagfolk i prosjektet. Da ønsker vi å møte de som har lokalkunnskap som kan være av betydning for videre detaljering av planene for dobbeltspor mellom Haug og Seut, sier prosjektleder Iselin Eng.

Dette møtet vil bli annonsert i lokale media, her på prosjektsiden og på prosjektets Facebook-sider. De som har ønsket å motta digitale nyhetsbrev, vil også motta informasjon om dette.

Ønsker du å motta nyhetsbrev om InterCity-prosjektet dobbeltspor Haug-Seut? Send en e-post til jeanette.fagerli-quaino@banenor.no