Åpen kontordag i Råde

Flere tok turen innom kommunestyresalen i Råde kommune mandag ettermiddag for å slå av en prat med de Bane NOR ansatte på åpen kontordag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

-          Hensikten med at vi arrangerer åpne kontordager er fordi vi ønsker at det skal være lav terskel for å slå av en prat, og stille de spørsmålene grunneiere måtte ha til arbeidet vi gjør. Vi vil være åpne underveis i planleggingen, og få innspill av lokalmiljøene, sier prosjektleder Iselin Eng.   

Mange av de fremmøtte ønsket å snakke med Bane NOR om at vi har lagt bort det vestligste alternativet i korridor vest. Enkelte hadde gjennom media forstått det som at Bane NOR skal legge vekk hele den vestlige korridoren, noe som ikke er korrekt. Bane NOR utreder fortsatt tre korridorer mellom Karlshus i Råde og Ørmen i Fredrikstad: en vestre, midtre og østre korridor.

-       Det som er nytt siden sist er at vi har kommet fram til hvilken trasé innenfor hver av disse korridorene som skal utredes og kostnadsberegnes. I den vestre korridoren hadde vi flere varianter. Varianten lengst vest i korridoren er nå lagt vekk fordi den var flere hundre millioner kroner dyrere enn alternativet. Samtidig var de ganske like når det kommer til konsekvenser for blant annet kulturmiljø og dyrket mark.

Bane NOR presiserer at det ikke tas noen endelige avgjørelser nå. Traseene er kun et utgangspunkt for videre utredning av konsekvenser for miljø og samfunn. Utredningene skal gi mer kunnskap på om traseene bør justeres eller flyttes for å gjøre ulempene minst mulig.