Sportegninger av traseen

Prosjektet har fått flere forespørsler om hvor den gjeldende traseen 6A+2A er planlagt å ligge, og vi legger her ut sportegninger i målestokk 1:1000 av hele denne traseen. Alle sportegningene er å anse som foreløpige, og sportraseen er fortsatt gjenstand for justeringer.

I tillegg gjenstår det vurderinger knyttet til blant annet grunnstabilisering, anleggsgjennomføring, omlegging av veier og annen infrastruktur som påvirker omfanget av inngrep langs traseen. Det er for tidlig å trekke noen slutninger om hvordan enkelte eiendommer eventuelt blir berørt.

Rent formelt er det først når reguleringsplan er vedtatt at det foreligger en endelig avklaring av tiltaket og arealbruken. Vi får naturligvis mer kunnskap underveis i planarbeidet. Når linjeføringen for det nye dobbeltsporet er fastsatt, og vi har fått gjennomgått konsekvensene for alle berørte eiendommer, har vi bedre forutsetninger for å opprette kontakt med grunneiere som er direkte berørt og gi mer sikker informasjon.

Kontaktperson: Prosjekteringsleder Thomas Stokke, telefon 984 72 040.