Samferdselsministeren på befaring i Råde

På sin 11. dag som samferdselsminister var Jon Georg Dale på befaring i Råde for å lære mer om de utfordrende grunnforholdene i området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Adler Enoksen (midten) informerer samferdselsminister Jon Georg Dale om terrenget ved Rådesletta og de utfordrende leiremassene. Foto: Hedda Nossen

Samferdselsministeren fikk informasjon om InterCity-prosjektet Haug -Seut, og fikk se en borerigg i aksjon i Kihlsveien. Prosjektdirektør Anne Siri Haugen demonstrerte for ministeren hvordan leiren i området blir flytende når den utsettes for mye bevegelse.

- Det er supert at samferdselsministeren ønsket befaring. Det er mye lettere å forklare utfordringene når vi er her ute og kan vise det frem. Befaringen ga også en fin mulighet til å snakke om avveininger mellom ulike mål, som sentral stasjonslokalisering, utvikling av togtilbudet, kostnader og jordvern mer generelt, sier Anne Siri Haugen.

Bane NOR har etter at planprogrammet for reguleringsplan Haug - Seut ble vedtatt i 2017 gjort flere grunnboringer. Resultatene viser at grunnforholdene er enda mer krevende enn det som kom frem tidligere. Omfanget av kvikkleire er større, både i bredde og dybde. Dermed øker kostnadene betraktelig.

- Nå får vi gjennomført flere grunnundersøkelser, for å se om vi kan finne en trasé som kan bli enklere og billigere å bygge, sier Anne Siri Haugen.

Samferdselsministeren understreket at det er viktig at kostnadene holdes nede.

- Regjeringen legger opp til en svært ambisiøs transportplan, og vi ønsker trygghet for at det ikke brukes mer penger enn nødvendig. Jo mer jernbane vi får for pengene desto flere vil få nytte av denne satsingen. Det er et nødvendig og viktig arbeid som gjøres, sier Jon Georg Dale.

 Med på befaringen deltok blant annet Rådes ordfører, René Rafshol og Håvard Jensen, gruppeleder i Østfold Frps fylkesgruppe. Foto: Marianne Henriksen