Endrede avgrensninger for kulturminner

Ved flere automatisk fredede kulturminner i området mellom Haug og Seut er det gjort endringer eller justeringer i avgrensningen. Det skjer som følge av en kontrollregistrering Fylkeskonservatoren har utført.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her er Bane NOR og Fylkeskonservatoren på befaring ved bygdeborger på forsommeren 2018. Foto: Thomas Stokke/Bane NOR

Planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut er nå i plannivå til kommunedelplan som følge av at Bane NOR skal vurdere flere korridoralternativer. Det innebærer at arkeologiske feltregistreringer først blir aktuelt etter at det er valgt en korridor, og prosjektet for dobbeltspor Haug-Seut er i ny reguleringsplanfase.

Derfor skrinlegges også de tidligere varslede arkeologiske feltregistreringene i Råde. Innenfor planområdet er det allerede gjennomført en kontrollregistrering av kjente automatisk fredede kulturminner, utført av Fylkeskonservatoren i Østfold på forespørsel fra Bane NOR. Det er behov for kunnskap om kulturminner til planarbeidet før bygging av dobbeltsporet Haug-Seut. 

Nye avgrensninger

Ved flere automatisk fredede kulturminner i området har Fylkeskonservatoren gjort endringer/justeringer i avgrensningen på bakgrunn av kontrollregistreringen.

Oppdatert avgrensning for automatisk fredede kulturminner i området finner du her. 

Spørsmål til endringer/justeringer i avgrensingen av automatisk fredede kulturminner rettes til Fylkeskonservatoren, ved Sigrid Mannsåker Gundersen. E-post: sigridmg@ostfoldfk.no, tlf: +47 481 16 590.

Hva er automatisk fredede kulturminner?

  • Alle kulturminner som er fra før år 1537 (tidspunktet for reformasjonen i Norge) er automatisk fredet.
  • Slike kulturminner kan være bosetningsspor, gravhauger, bygdeborger, helleristninger og mye annet.
  • At kulturminnene er automatisk fredet, betyr at de er fredet i seg selv, inntil Riksantikvaren eventuelt vedtar noe annet.
  • Det er forbudt å sette i gang tiltak som er til skade for automatisk fredete kulturminner, med mindre en har fått tillatelse fra Riksantikvaren. Mer informasjon finnes på fylkeskonservatorens nettsider.