Inviterte til informasjonsmøter

Bane NOR avholdt informasjonsmøter om prosjekt dobbeltspor Haug-Seut 14. og 16. januar i Fredrikstad og i Råde.

14. og 16. januar gjennomførte Bane NOR åpne informasjonsmøter på Onsøy Rådhus på Ørebekk og Bøndernes Hus på Karlshus. 

Her møtte innbyggere fagfolk fra Bane NOR som kunne fortelle om prosjektet dobbeltspor Haug-Seut og hva forslag til planprogram for ny kommunedelplan omfatter. Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning ligger til høring fram til 25. januar.

Høring av planprogrammet betyr samtidig oppstart for Bane NORs arbeid med kommunedelplan for strekningen Haug-Seut. I kommunedelplanen skal det bestemmes hvilken av korridoralternativene som anbefales for videre planlegging og til slutt bygging.

Her finner du forslaget til planprogram.

Etter informasjonsmøtet fikk de frammøtte anledning til å snakke med fagpersoner fra Bane NOR, noe de benyttet seg flittig av.

Her finner du fakta om prosjektet, status og framdrift for dobbeltspor fra Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune.

Presentasjonen som ble holdt vil bli lagt ut på denne prosjektsiden.

Hvordan kan du gi innspill til planforslaget? 
Høringsuttalelser kan sendes på e-post til: postmottak@banenor.no eller per post til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merk sendingen med «InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Haug – Seut, saksnummer 201717653».