Inviterer til informasjonsmøte

Bane NOR inviterer til informasjonsmøte på Bøndernes Hus i Råde, tirsdag 14. august fra kl. 1800.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut at det vil bli avholdt et informasjonsmøte førstkommende tirsdag.

– Invitasjoner ble sendt ut tidligere i sommer til grunneiere i områdene som kan bli berørt av grunnundersøkelser, sier prosjektsjef Adler Enoksen.

Han understreker at informasjonsmøtet i hovedsak vil handle om hvilke typer grunnundersøkelser som vil bli gjort, og hva de innebærer for grunneiere og for Bane NOR.

I mai ble det kjent at undersøkelser gjort til nå viser at grunnforholdene i korridoren i fastsatt planprogram er svært krevende. Derfor ønsker Bane NOR å se om det finnes et alternativ med bedre grunnforhold, som gjør det enklere og billigere å bygge dobbeltsporet.

– Hensikten med møtet er å informere om grunnundersøkelser som seismikk og grunnboringer, befaringer og andre registreringer som skal gjøres fremover. Vi vil også fortelle om prosessen videre, sier prosjektsjefen.