Her finner du nytt forslag til planprogram for Haug-Seut

Fram til 25. januar var det høringsperiode for planprogrammet for kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet er en «plan for planleggingen» og angir blant annet hvilke korridorer som skal utredes mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune. Høringsperioden for planprogrammet var fra 30.11.18 til 25.01.19.

–  Det betyr at alle som ønsker det kan sende oss skriftlige innspill, forslag, ris eller ros, sa prosjektleder i Bane NOR, Iselin Eng, da høringsperioden startet.

I planprogrammet kan du lese hvilke muligheter Bane NOR ser for nytt dobbeltspor. Målet er at når strekningen Haug-Seut står ferdig, økes togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes.

Forslag til planprogram kan lastes ned her.

Høringsuttalelser kunne man sende på e-post til: postmottak@banenor.no eller per post til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Sendingen måtte merkes med «InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Haug – Seut, saksnummer 201717653».

Starter opp kommunedelplanarbeid

Høring av planprogrammet betyr samtidig oppstart for Bane NORs arbeid med kommunedelplan for strekningen Haug-Seut. I kommunedelplanen skal det bestemmes hvilken av korridoralternativene som anbefales for videre planlegging og til slutt bygging.

Du lese om planprosessene fram mot bygging her.

Nyheter på nett erstatter brev

Etter omfattende grunnundersøkelser og analyser av prøveresultater, besluttet Bane NOR å rykke et skritt tilbake i planleggingsprosessen for nytt dobbeltspor. Prosjektet er derfor flyttet fra reguleringsplanfase til kommunedelplan. Hva dette innebærer for innbyggere i områdene, samt historikk, status og videre arbeid for strekningen Haug-Seut kan du lese om her.

Bane NOR ønsker å ha en åpen prosess og informere om utviklingen i prosjektet. Derfor vil vi oppdatere prosjektsiden jevnlig og sende ut nyhetsbrev til de som ønsker å motta det. Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Åpne informasjonsmøter

Bane NOR gjennomførte informasjonsmøter 14. januar, klokken 1800 i Onsøy rådhus på Ørebekk, deretter 16. januar, klokken 1800 på Bøndenes Hus, Karlshus.

Informasjonsmøtene ble annonsert i flere lokalaviser.