Åpne kontordager om dobbeltspor og togparkering

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på strekningene Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) og Fredrikstad - Sarpsborg (Klavestad). Det planlegges også togparkering i Moss og i Fredrikstad/Sarpsborg. I juni inviterer vi til åpne kontordager. Kom innom dersom du har spørsmål om prosjektene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åpen kontordag Råde
Tid: onsdag 6. juni kl. 14-19
Sted: Rådhuset (Skråtorpveien 2a), Formannskapssalen

Åpen kontordag Fredrikstad
Tid: torsdag 7. juni kl. 14-19
Sted: Litteraturhuset (Storgata 11)

Kort om prosjektene

Haug-Seut: Bane NOR jobber med reguleringsplan for strekningen. Samtidig vurderes muligheten for å se på en alternativ trasé med bedre grunnforhold. Prosjektet er i gang med å samle mer kunnskap om området gjennom grunnundersøkelser, befaringer og andre registreringer. Les mer om grunnundersøkelsene her.

Togparkering Østfold: Etter hvert som dobbeltsporet bygges ut kan flere tog settes i trafikk på Østfoldbanen. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for flere tog. Bane NOR søker derfor etter områder for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, Fredrikstad stasjon og/eller Sarpsborg stasjon. Bane NOR vurderer nå sammen med de aktuelle kommunene mulige plasseringer av anlegget. I midten av juni sendes forslag til planprogram til kommunene. Planprogrammet beskriver alternativene som Bane NOR ønsker å utrede videre.

Fredrikstad-Sarpsborg: Bane NOR jobber med kommunedelplan for å avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 i Fredrikstad og ny Sarpsbru i Sarpsborg. Vi utreder nå hvilken innvirkning prosjektet vil ha på miljø og samfunn (konsekvensutredning). Utredningene skal lede frem til anbefaling av korridor for dobbeltspor og vei. Anbefalingen kommer i forslag til kommunedelplan som skal sendes til kommunene i første halvdel av 2019.

Bane NOR vet ikke hvilket alternativ som vil bli anbefalt før vi er ferdig med alle utredninger og har klart forslag til kommunedelplan. Under de åpne kontordagene har vi derfor ingen ny informasjon å presentere, men vi kan svare på spørsmål om alternativene som utredes.