Starter med grunnboringer i Råde

Jernbaneverket jobber videre med grunnboringer på strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad), og starter nå opp i Råde.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Grunnundersøkelsene gjøres av Cowi på oppdrag fra Jernbaneverket. Foto: Cowi
I vinter har Jernbaneverket gjort flere grunnboringer mellom Ørmen og Seut i Fredrikstad. Nå skal arbeidet starte opp i Råde, i området mellom Karlshus og Ørmen. Undersøkelsene vil gi et viktig faktagrunnlag for den videre planleggingen av dobbeltspor mellom Haug og Seut.

- Vi må ha kunnskap om hva grunnen består av, slik at vi kan gjøre de riktige vurderingene fremover, sier prosjekteringsleder Hanna Lundkvist.

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er ned til fjell, og hva slags masser som finnes i grunnen.

- Vi kommer til å undersøke en ganske bred linje for å kartlegge hvordan terrenget skråner. I enkelte tilfeller vil vi derfor være et godt stykke utenfor planområdet, sier Lundkvist.

Arbeidet skal etter planen pågå i april og mai, ambisjonen er at arbeidet avsluttes før jordbrukssesongen setter i gang.

Grunneiere informeres
Jernbaneverket kontakter de aktuelle grunneierne, og inngår avtaler før undersøkelsene starter opp.

- For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer vi til å undersøke grunnen i flere runder. Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier Hanna Lundkvist.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.